Klub Japan: Frivillig social forening af japanske seniorer i Danmark

 

Foreningen er for Japanske seniorer som bor i Danmark, både japanske statsborgere og japanere med Dansk statsborger.

Foreningens formål er at yde medmenneskelig støtte og hjælp og medvirke til at forbedre Japanske seniorers livskvalitet i høj grad.

 

Foreningens mål er at blive center for Japanske seniorer i Danmark og for deres familier,

 

1). Give informationer, vejlede som konsulenter, hjælpe med Ældnings problemer med offentlig el. sociale systemer når man bliver gamle og syg.

 

2). Hjælpe som ”tolk” i forbindelse med et besøg hos læge el. sygehus når det bliver svært at forstå det danske sprog.

 

3). Kontakt til familier i Japan.

 

4). Besøg hos ensomme ældre som samtale ven og give/modtage nødvendig information.

 

5). Give daglige praktisk støtte og hjælp.

 

Vigtig: Vi udfører ikke kommunale hjemmehjælpers opgaver.

 

 

Klub Japan

 

Der var stiftende generalforsamlingen i København d.15. maj. 2012. Der var mødt 12 japanske aktive medlemmer som slutter sig til foreningens formål.

 

Der blev stiftet en bestyrelse og valgt 5 bestyrelses- medlemmer og 2 suppleanter.

 

Der blev holdt den første generalforsamling og godkendt som et længerevarende projekt ” Japansk kultur hjerner med japansk mad, film, japansktalende besøgsven m.m. på danske plejehjem”.

 

På generalforsamlingen blev der diskuteret meget omkring foreningens aktiviteter i 2012.

 

- Forny Klub Japans pjece til dags dato og opdatere hjemmeside og arbejde hårdt for at skaffe flere medlemmer til foreningen.

 

- Der nedsat et projektudvalg med 6 medlemmer og udvalget vil undersøge i næste ca. 3 måneder om japanske ældremennesker både på danske plejehjem og i Københavnsområde, og afklare situationer om japanske ældres ønsker og behov for deres hverdag.

 

- Der besluttet et årligt kontingent til 100kr. Foreningens vedtægter blev godkendt af bestyrelsen d.31.5 2012.

 

- Der blev enig om at afholde næste bestyrelsesmøde i september.

 

 

 

Nyhed

 

 

Vi har brug for din støtte!

 

Læs vores vedtægter og

Hvis du er enig med os

Bliv medlem af

Klub Japan

 

Medlems Kontingent:

100 kr årligt.

 

Klub Japan har bank konto

i Andelskassen på Rømø

Reg. 5989

konto.nr. 8012543

 

 

Hvis du har spørgsmål,

ring eller skriv til os!

 

Kontakt:

Email: klubjapan@gmail.com

 

Telefon:

 

22 59 66 61 (hele dagen)

 

 

 

Foreningen Klub Japan er medlem af

 

 

Frivilligcenter Vesterbro/kgs

 

Klub Japan har CVR 34494444.