Om Klub JapanKlub Japan: Frivillig social forening af japanske seniorer i Danmark


Foreningen er for Japanske seniorer som bor i Danmark, både japanske statsborgere og japanere med Dansk statsborger.

Foreningens formål er at yde medmenneskelig støtte og hjælp og medvirke til at forbedre Japanske seniorers livskvalitet i høj grad.     


Foreningens mål er at blive center for Japanske seniorer i Danmark og for deres familier,


1).  Give informationer, vejlede som konsulenter, hjælpe med Ældnings problemer med offentlig el. sociale systemer når man bliver gamle og syg.


2). Hjælpe som ”tolk” i forbindelse med et besøg hos læge el. sygehus når det bliver svært at forstå det danske sprog.


3). Kontakt til familier i Japan.


4). Besøg hos ensomme ældre som samtale ven og give/modtage nødvendig information.


5). Give daglige praktisk støtte og hjælp.


Vigtig: Vi udfører ikke kommunale hjemmehjælpers opgaver.Klub Japan


Der var stiftende generalforsamlingen i København d.15. maj. 2012.                                                   

Der var mødt 12 japanske aktive medlemmer som slutter sig til foreningens formål.                               


Der blev stiftet en bestyrelse og valgt 5 bestyrelses- medlemmer og 2 suppleanter.


Der blev holdt den første generalforsamling og godkendt som et længerevarende projekt ” Japansk kultur hjerner med japansk mad, film, japansktalende besøgsven m.m. på danske plejehjem”.


På generalforsamlingen blev der diskuteret meget omkring foreningens aktiviteter i 2012.


- Forny Klub Japans pjece til dags dato og opdatere hjemmeside og arbejde hårdt for at skaffe flere medlemmer til foreningen.


- Der nedsat et projektudvalg med 6 medlemmer og udvalget vil undersøge i næste ca. 3 måneder om japanske ældremennesker både på danske plejehjem og i Københavnsområde, og afklare situationer om japanske ældres ønsker og behov for deres hverdag.


- Der besluttet et årligt kontingent til 100kr.  Foreningens vedtægter blev godkendt af bestyrelsen d.31.5 2012.


-  Der blev enig om at  afholde næste bestyrelsesmøde i september.

Vi har brug for din støtte!


Læs vores vedtægter og hvis du er enig med os bliv medlem af Klub Japan


Medlems Kontingent:   100 kr årligt.


Klub Japan har bank konto i Andelskassen på Rømø

Reg. 5989

konto.nr. 8012543Hvis du har spørgsmål, ring eller skriv til os!


Kontakt:

Email: klubjapan@gmail.com


Telefon: 22 59 66 61 (hele dagen)

Foreningen Klub Japan er medlem af


Frivilligcenter Vesterbro/kgs/Valby


Klub Japan har CVR 34494444.